Tips om Dessertbord

*Scroll down for english (underneath the picture)

7 Tips till dig som vill göra ett dessertbord:

 1. Välj ett tema för dessertbordet. Gärna ett tema som knyts ihop med bröllopsfesten. Det kan exempelvis vara en viss färg, känslor, citat, sagor, ett specifikt land, årtal, blommor och så vidare, alternativen är oändliga. Hämta inspiration från era inbjudningskort, kläder, skor, smycken, övriga dekorationer i festlokalen m.m.
 2. Välj godbitar. Lägg ner tid på att bestämma vilka desserter, godis, bakverk och eventuella drycker, som ska ingå i dessertbuffén. Använd gärna olika smaker och texturer. Ha i åtanke att dessertbordet kanske kommer att stå uppdukat under kvällen och välj desserter utifrån lång hållbarhet. Baka, köp färdigt eller blanda.
 3. Begränsa dig, både vad gäller antalet desserter och antalet portioner för att det inte ska bli rörigt. Gör hellre små bitar/portioner/mumsbitar än stora.
 4. Skissa upp dessertbordet i förväg. Skapa olika djup och höjder på dessertbordet med hjälp av tårtfat, kartonger, vaser, blommor, flaskor och glasburkar fyllda med godis eller kakor. En skiss på hur du vill ha dessertbordet är extra viktigt om någon annan sätter upp det åt dig.
 5. Se över vart i lokalen dessertbordet ska placeras. Tänk på att bakgrunden ska stämma överrens med dessertbordet, annars stjäl den fokus. Använd tyger, pompoms, ballonger, vimplar eller andra dekorationer för att göra en snygg bakgrund till bordet eller för att komplettera.
 6. Gör små skyltar till allt ätbart på bordet. Det blir snyggt och gör det lättare för gästerna. Låt skyltarna matcha menyer, placeringskort och temat.
 7. Förbered tomma goodiebags. Då kan gästerna ta med sig resterna hem och ni slipper kasta de fina bakverken.

Sammanfattningsvis:

Allra viktigast för ett snyggt dessertbord är att det finns en röd tråd så att allt på bordet matchar tema och färg.

7 Helpfull tips to create a dessert table:

 1. Pick a theme for your dessert table. Preferably a theme that goes hand in hand with the rest of the party. It could be a color, a feeling, quotes, fairy tales, a specific country, a year, flowers and so on. Get inspiration from invitation cards, clothes, shoes, jewlery, decorations from the party etc.
 2. Write down desserts, candy, snacks and drinks you would like to have on the dessert table.  Try and have different favours and textures, it will suit more people. Bake, buy ready or mix.
 3. Limit yourself, both in terms of the number of desserts and the number of servings. Too many different types might look messy. Make small bit size portions rather than large ones.
 4. Design your table and determine the layout. Create different depths and heights on the dessert table with cake stands, boxes, vases, flowers, bottles and glass jars filled with something sweet. A drawing (or a mockup) of the dessert table is especially important if someone else puts it together for you.
 5. Decide where  the dessert table will be placed. Note that the background should be in agreement with the dessert table, or it will steal the focus. If there is no such place you can always create your own background. Use fabric, painted canvas, wallpaper, pompoms, balloons, streamers and other decorations to make a nice background to the table, or use as a supplement.
 6. Make small signs for everything edible on the table. It is neat and makes it easier for the guests. Let the signs match the menus, place cards and theme.
 7. Prepare empty goodie bags. Then, guests can bring their leftovers home and you do not have to throw away the delicate pastries – Or eat them all yourself ;-) .

To wrap it up:

The most important thing for a stylish dessert table is to make sure that everything follows the theme and the colors you choose.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *